Τελευταία μέρα του F/B Επτάνησος και της Strintzis Ferries στην Ιθάκη.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *